KunstKijken

Durf te kijken!

Kijken kan iedereen. Maar doe je het ook? 
Het vraagt lef om je zintuigen en verbeeldingskracht te gebruiken tegenover een kunstwerk. Aandachtig waarnemen kan ongemakkelijk zijn. Tekstborden of artikelen van critici kunnen behulpzaam zijn, maar krijg je daarmee toegang tot een kunstwerk?

Ik nodig je uit om een open en nieuwsgierige houding aan te nemen. Door je actief op te stellen wordt kijken naar kunst creatief en avontuurlijk. En je denken associatief en breed. Durf te kijken! Ontspannen plezier, lichtvoetig inzicht en een bevredigende ervaring zijn het resultaat.

Denk breed

Denk breed met kunst! Avontuurlijk, associatief en vol verbeeldingskracht. Wie wil dat niet? Benader de nieuwe visie of dat taaie gesprek over kernwaarden vanuit een verrassende invalshoek. Sta er bij stil met kunst.
De harten gaan sneller kloppen, de tongen komen los, de comfort zone wordt verlaten. Mensen spreken zich uit en gemeenschappelijke gronden worden gevonden. 

Uitwisseling

Uiteenlopende ideeen komen naast elkaar te staan. Aan de hand van zelf gekozen beelden wisselen deelnemers uit wat wezenlijk voor hen is rond het vastgestelde onderwerp.
Indien gewenst kan ook een convergerend principe toegepast worden, bijvoorbeeld door in gesprek vast te stellen welke beelden het meest spreken voor de gemeenschappelijke zaak. 

Gegevens

Locatie: vast te stellen in overleg 
Duur: 1 dag 
Aantal deelnemers: in overleg 
Prijs: va 1.000,- ex Btw

Avond

Kom een avond kunstkijken, voor inspiratie en plezier!

Kijk anders, kijk zelf! Zin in een leuke en boeiende avond uit? Verrijkend en prikkelend?
Verzamel een groep mensen en meld je aan! Of geef je op voor de mailinglijs om op de hoogte te blijven: info@kunstkijken.org / 06-14682671

Geweest

4 april// SM// vertrekpunt 'H.M' van Luc Tuymans - Welk kunstwerk sluit aan bij dit schilderij? 
2 mei// SM// De zaal en het kunstwerk - hoe werken zij op elkaar in?
6 juni//SM// Welk beeld van samenleven schept Aernout Mik?
5 september// SM// Een zaal vol beelden - hoe 'werkt' de opstelling?
3 oktober// SM// De vorm van 'tijd' - kies een kunstwerk dat de tijd verbeeldt!
7 nov/ 12 dec/ 9 jan// Malevich - wat heeft dit baanbrekend genie ons vandaag de dag te zeggen?
6 feb// William Klein - hoe ziet een stad eruit? Door de ogen van Klein?
3 mei// Jeff Wall - welk wereld ziet Jeff Wall? 
12 juni// De show van Gijs en Emmy - Wat doet een sieraad voor de drager/ de kijker?

 

Kijkvaardig

De stichting Kijkvaardig heeft als missie zelfstandig waarnemen bij kinderen te bevorderen door leraren te trainen in het faciliteren van open gesprekken over een kunst.

Aanbod

Lezingen en workshops

Kennismaking door doen

Training van teams

Visual Thinking Strategies

Visual Thinking Strategies (VTS) is een uitgebeende, eenvoudige en zeer doeltreffende methode om te leren kijken naar kunst. Zoals de naam al zegt leer je kijken en denken tegelijk. Kritisch denken, onderzoekend kijken, onbevangen en aandachig met een luisterend oor voor andere stemmen. Ik ben lid van de VTS werkgroep Nederland en gebruik de methode in trainingen.

0-moeder-met-ziek-kind

De Staalmeesters

Onder de noemer 'de Staalmeesters' werk ik samen met Ester Heiman, antropoloog en onderzoeker. Wij maken organisaties reality proof. 

Als een leidinggevende in verbinding staat met de leefwereld van medewerkers, kan hij of zij plannen ontwikkelen in lijn met die leefwereld, vanuit de grotere bedoeling van de organisatie. Samen met leidinggevnden en hun medewerkers ontwikkelen wij de stalen die daarbij kunnen helpen.

De stalen

Aan de hand van artistieke en antropologische methoden doen we onderzoek in de organisatie, met medewerkers. We brengen de geleefde werkelijkheid in kaart. De verschillende realiteiten van uiteenlopende belanghebbenden (intern en extern) worden naast elkaar waarneembaar. Ervaringskennis wordt expliciet gemaakt en deelbaar. Onderliggende waarden komen naar voren. Op basis van dit onderzoek doen wij een voorstel voor de 'stalen'. Zij vormen een een tastbare reminder die medewerkers op de werkvloer ertoe aanzet realiteit en bedoeling te blijven zien en verbinden.

Reality proof

Het resultaat van het traject is een bewust team dat zicht heeft op de verschillende realiteiten waarbinnen zij opereren. Met de bedoeling helder voor ogen zijn zij ‘reality proof’!

 

Staalmeesters_1_kolom

Beter kijken

Leer beter kijken door anders kijken! Vind uitdaging en inspiratie. Tijdens een workshop kunstkijken raken deelnemers geïnspireerd door de kunst, door zichzelf en door elkaar. Er is ruimte voor reflectie en interactie in een ontspannen setting. Voor wie de uitdaging aanneemt biedt het kunstwerk avontuur en onvoorziene wendingen!

tentoonstelling & focus

Samen met u wordt de keuze voor een bepaalde tentoonstelling gemaakt. Voorafgaand aan de bijeenkomst stellen we de inhoudelijke focus vast, afgestemd op de tentoonstelling en uw wensen. De activiteit heeft een heldere structuur. Er is een gezamenlijke opening en daarna een middendeel waarbij zowel individueel als samen wordt gewerkt. De verzamelde inzichten worden met de hele groep gedeeld tijdens de afsluiting.

Gegevens

Locatie: vast te stellen in overleg
Duur: ±3 uur
Aantal deelnemers: in overleg
Prijs: va 500,- ex Btw per dagdeel
Particulier: va 250,- ex Btw

Visie

Kijken naar kunst is een creatieve activiteit. Het potentieel daarvan ontgin ik met KUNSTKIJKEN. Kunstwerken zijn bij uitstek geschikt om te ervaren. De beleving is cruciaal. Kunst kan je toegang bieden tot andere lagen van je bewustzijn. Dingen die net naast je normale denkkaders liggen komen binnen handbereik.

Adelijn van Huis

Adelijn van Huis is kunstenaar en gebruikt (bestaande) kunst om zelfstandig kijken te bevorderen. Dit kan gaan om bewust leren kijken an sich, of om het verkrijgen van inzicht in bepaalde vraagstukken - 'wie zijn wij als afdeling' of 'wat betekent de visie van het bedrijf voor mij?' In het tweede geval schept kunst de mogelijkheid om intuitief en associatief te werk te gaan. Denkend buiten de gebaande paden, uitwisselend met elkaar ontstaat meer helderheid en onderlinge verbondenheid.

 

Creativiteit in kijken

Maar hoe gaat dat dan in zijn werk, creatief kijken?

In principe gaat het vanzelf. Ieder mens bekijkt hetzelfde kunstwerk anders. Maar veel mensen zien wat ze denken dat ze zien. Of denken dat anderen meer weten, en luisteren. Bij kunst staat de vraag 'hoe de kunstenaar het bedoeld heeft' of 'welke plaats het kunstwerk inneemt in de kunstgeschiedenis' meestal voorop. Daarmee ontzeg je jezelf het meest plezierige en avontuurlijke deel van de kunst. Kunstkijken biedt opdrachten, vragen en werkwijzen om kijken tot een bewuste en gerichte activiteit te maken. 

Hoezo?

Het scheppingsproces van de kunstenaar en het kijkproces van de toeschouwer zijn spiegelbeeldig. Voor het maken van een kunstwerk heb je creativiteit nodig, maar voor het bekijken ook! Immers, in beide gevallen draait het om het kunstwerk, aan de ene kant om het maken, terwijl er betekenis ontstaat. Aan de andere kant om het 'lezen', terwijl de toeschouwer betekenis toekent. 


 

 

Contact

info@kunstkijken.org
Adelijn van Huis
06 14682671

projecten

- Kijkvaardig, leert kinderen kritisch kijken met kunst. ('12 - nu)
- De meerstemmige collectie, een experiment tijdens de Masterclass 'writing to connect' van het Domein voor kunstkritiek. (2012)
- Artours project, Stedelijk Museum. Onderzoek naar verschillende historische vormgevingstentoonstellingen voor multimedia tour op de smartphone, ARtours. Ik schreef de contect en redigeerde beeld. Tot op heden te verkrijgen in de app-store. (2011/2012)
Recollections ARtour 'Op Losse Schroeven': Een multimedia tour voor de smartphone, waarin de baanbrekende tentoonstelling 'Op Losse Schroeven' gereconstrueerd wordt. Gebruik makend van bestaand historisch beeldmateriaal biedt deze charmante tour een visuele, beschrijvende en interpretatieve invalshoek op de tentoonstelling. (2011)
- 'De school die ophoudt': De sluiting van de abbs Sloterplas in Amsterdam Nieuw West kreeg een feestelijke draai door dit project dat zich vormde in samenwerking met de kinderen en de leerkrachten. Tijdens de allerlaatste schoolweken maakten de kinderen (4-10 jaar) foto's, tekeningen en beelden waarin zij formuleerden 'wat een school is', en 'wat het betekent als je school ophoudt'. Ter afsluiting kregen zij een poster met daarop een collage van hun eigen foto's, tekeningen en gedachten. (2010)